• Interaktivní biologický seminář
  celoročně

  IBIS, to je interaktivní, zábavný, dobrodružný biologický seminář pro všechny středoškoláky se zápalem pro biologii. Během školního roku na Vás čeká několik sad úloh z nejrůznějších biologických odvětví a víkendové soustředění.

  Přejit na web akce
 • SOČ: Středoškolská odborná činnost
  celoročně

  Je jedno, jestli Tě baví matematika, biologie nebo něco úplně jiného. Několik měsíců budeš přemýšlet, bádat, experimentovat, psát, konzultovat se školitelem. SOČ je zkrátka soutěž středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

  Přejit na web akce
 • Zoologické praktikum v Bioskopu
  celoročně

  Jak funguje včelí úl? Kteří živočichové přežijí var? Jak vypadá křídlo motýla pod mikroskopem? Proč se klíště drží jako klíště? Pokud Vás zajímají odpovědi, rádi byste vše viděli na vlastní oči a sami si vyzkoušeli, přihlaste se na tento kroužek.

  Přejit na web akce
 • DNA klub
  září–leden

  Tématem je centrální dogma molekulární biologie. V experimentální části si vyzkoušíte techniky molekulární biologie a biochemie. V teoretické budeme diskutovat o tom, co je vlastně věda, jak se stát vědcem, jak získávat a jak prezentovat informace.

  Přejit na web akce
 • Vědecké projekty pro středoškoláky
  únor

  Projekt je určen pro středoškolské studenty, kteří mají zájem svou SOČ z oblasti biologie a chemie zpracovat ve vědecké laboratoři. Jde o praktický kurz v Bioskopu a setkání s vedoucími, kteří představí svá témata Středoškolské odborné činnosti.

  Přejit na web akce
 • Terénní biologové v akci
  celoročně

  Kurz pro zájemce o botaniku a zoologii. Studenti se seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy rostlin, živočichů a hub jak na exkurzích, tak i následně při práci v laboratoři. Kurz se koná jednou za měsíc.

  Přejit na web akce
 • Týden vědy
  listopad

  Kurz zaměřený na praktické ukázky metod využívaných při sběru a vyhodnocení biologických dat. Studenti v rámci kurzů zjistí, kolik váži jádro buňky, jak vypadá moderní herbář a zoologické sbírky, jak využít data získaná analýzou DNA apod.

  Přejit na web akce
 • Kurz biologie v Kaprálově mlýně
  září/říjen

  Baví Vás botanika nebo zoologie? Chcete se dozvědět něco o metodách, které používají při své práci profesionální botanici i zoologové a některé z nich si vyzkoušet? Pojeďte s námi do Kaprálova mlýna blízko Ochozu u Brna.

  Přejit na web akce
 • Botanické exkurze
  květen/červen

  Cílem exkurze je seznámit studenty s flórou, poznat atraktivní biotopy a rostlinné druhy, pochopit důvody a způsob ochrany přírody. Důležitou součástí exkurze je také praktické seznámení s vědeckými postupy a prací vědců v terénních podmínkách.

  Přejit na web akce
 • Přednášky z experimentální biologie
  celoročně

  Přednášky a krátké kurzy z experimentální biologie o různých tématech od vlivu abiotických faktorů prostředí na rostliny přes anatomii, fyziologii a cytologii rostlin až po imunologii, genetické modifikace a boj s rakovinou.

  Přejit na web akce
 • Kurz poznání našich řas a hub
  září

  Terénní exkurze spojená s praktickou výukou poznávání přírodního materiálu. Odběr řas a hub, jejich preparace a určování. Možnost zjistit, jaká společenstva řas a hub lze nalézt v různých ekosystémech (řeky, potoky a rybníky, lesy, travní porosty).

  Přejit na web akce
 • Popularizační přednášky z genetiky
  celoročně

  Popularizační přednášky pro ty, kteří se chtějí seznámit se zajímavými poznatky a aplikacemi z oblasti populační genetiky a paleogenetiky (např. identifikace člověka nebo historicky slavných osobností podle DNA, důkazy o křížení s Neandrtálci apod.).

  Přejit na web akce
 • Letní škola proteinového inženýrství
  červen, jednou za dva roky

  Jste-li student 3.–4. ročníku střední školy a baví Vás praktické využití biologie, biochemie, biotechnologie a bioinformatiky, tak jste na správné adrese! Provedeme Vás světem proteinů. Program je kombinací teorie, praxe a osobnostního rozvoje.

  Přejit na web akce
 • Botanická zahrada PřF MU
  září–červen

  Ve sklenících se studenti seznámí s druhy vegetačních pásem, propojí si znalosti z botaniky, zeměpisu, chemie, zoologie, fyziologie rostlin a ekologie. Seznámení se sbírkami na zahradě je pod vedením učitele. K dispozici jsou pracovní listy.

  Přejit na web akce
 • Semináře z biochemie
  celoročně

  Jednodenní semináře přibližují jednotlivé problematiky biochemie a umožňují vyzkoušet si některé experimenty přímo v laboratoři. Po předchozí domluvě jsme rovněž schopni zajistit školám komentované prohlídky laboratoří nebo popularizační přednášky

  Přejit na web akce
 • RECETOX ručně
  leden–únor

  V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu a zpomalovače hoření? Proč ryby v řekách mění pohlaví? Přijďte se podívat na 1 den k nám na RECETOX. Vlastníma rukama si vyzkoušíte práci s živými organismy v našich laboratořích.

  Přejit na web akce
 • Životní prostředí a zdraví
  leden–březen

  Chcete omrknout robotizovaný mikroskop? Prozkoumat buněčný 3D sféroid? Vidět hmotnostní spektrometr? Sáhnout si na pakomáří larvu? Dozvědět se, jak se měří přestupy chemických látek přes kůži? Přijďte se k nám podívat na vlastní oči!

  Přejit na web akce
 • InterSoB
  duben

  Jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které máte možnost podívat se do zákulisí Masarykovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti v různých oblastech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a poměřit svoje síly s dalšími týmy.

  Přejit na web akce
 • K-SCUK
  září

  Společné soustředění pro řešitele seminářů IBIS a KSI. Na soustředění bude probíhat nejen zajímavý odborný program, ale i nabitý program zážitkový. Odborný program zahrnuje přednášky, dílny, diskuze a vzdělávací bloky z informatiky a biologie.

  Přejit na web akce
 • N-trophy
  únor–březen

  Soutěž pro tříčlenné týmy středoškoláků, kteří se nebojí vědy a experimentu. Kvalifikace je otevřena všem a úlohy řešíš z pohodlí domova. Ve finále to otestuješ i v laboratořích MU, kde je vše spojeno v jeden příběh. Máš na to? Slož tým a dokaž to!

  Přejit na web akce
 • T-exkurze
  říjen–prosinec, duben–červen

  Ochutnej vysokoškolské studium. Navštiv laboratoře, zjisti více o oboru, který třeba budeš jednou chtít studovat. Vybereš si jedno nebo více témat, nastuduješ materiály a vyplníš test. A pak už jdeš na T-exkurzi, zkoumat, co tě zajímá.

  Přejit na web akce

O akcích

Tento web sdružuje akce Přírodovědecké fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Můžeš na něm najít například korespondenční semináře nejrůznějších oborů, kroužky, workshopy, soutěže, letní školy a mnoho dalšího. Akce jsou k dispozici také ve formě brožury. Akce na tomto webu se čas od času mění, historii webu lze nalézt v gitovém repozitáři.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MU.
Chceš-li změnit údaje u svojí aktivity uvedené na tomto webu, uprav je v správcovské tabulce a napiš na prostredoskolakyloskarlos@fi.muni.cz.

Použité fotografie jsou z archívu jednotlivých akcí a archívu PřF a FI.

Design: Adéla Stopka, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.