Středoškolská odborná činonst

Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky. Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě. Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM. Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále váháš, nějaké si vybrat.

SOČ na Přírodovědecké fakultě MU

Informace o aktuálně vypsaných tématech najdou studenti zde a na stránách JCMM k SOČ. Pro bližší obecné informace či nasměrování k vhodnému vedoucímu lze kontaktovat: Zuzana Jayasundera. V případě zájmu psát SOČ u konkrétního odborníka z PřF MU je nejlepší jej kontaktovat přímo.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty

Volná témata:

Geografický ústav

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o fyzickou geografii, sociální geografii či kartografii a geoinformatiku. Zájemci o téma se mohou informovat přímo u jednotlivých školitelů. V případě, že máte nápad na nějaké vlastní téma a potřebujete odbornou radu, napište na dobro@sci.muni.cz, pokusíme se vám poradit či najít školitele.

Volná témata:

 • Ondřej Šerý: Komparace socioekonomických aspektů Jihomoravského kraje a vybraného zemědělského regionu Francie
 • Ondřej Šerý: Prostorové aspekty vegetariánského stravování v Brně
 • Zdeněk Stachoň: Mapování prostorové orientace sakrálních staveb
 • Robert Osman: Bezbariérový prostor města
 • Robert Osman: Nástroje časového plánování

Ústav biochemie

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě, že si student téma vymyslí sám, je třeba kontaktovat vhodného vedoucího přímo.

Ústav botaniky a zoologie

Témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě zájmu o konkrétní téma je nejlepší kontaktovat vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Eva Šmerdová.

Ústav experimentální biologie

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Júlia Kováčová.

Volná témata:

 • Zbyněk Prokop: Laboratoře na čipu v přírodních a lékařských vědách
 • Zbyněk Prokop: Molekulární podstata a evoluce aktivity enzymů
 • Zbyněk Prokop: Studium molekulární struktury a stability proteinů
 • Jiří Damborský: Mikrofluidika - laboratoře na čipu pro biomedicínský výzkum
 • Jiří Damborský: Vývoj softwarových nástrojů pro design proteinů v biomedicíně
 • Jiří Damborský: Počítačové modelování enzymatických reakcí
 • Jiří Damborský: Strukturní analýza terapeutických proteinů
 • Marek Martin: Studium mechanismu enzymové katalýzy metodami rentgenové krystalografie
 • Marek Martin: Využití 3D kryo-elektronové mikroskopie pro studium struktury proteinů
 • Marek Martin: Inženýrství nových oligomerních forem enzymů pro biotechnologické aplikace
 • Miloš Barták: Funkčně-anatomické charakteristiky antarktických řas a sinic

Ústav fyzikální elektroniky

Volná témata:

 • Katarína Bernátová: Meranie depozičnej rýchlosti reaktívneho magnetrónového naprašovania pri využití 3 reaktívnych plynov (O2/N2/C2H2)
 • Katarína Bernátová: Štúdium emisných čiar atómov a iónov v plazme optickou spektroskopiou počas magnetrónového naprašovania
 • Katarína Bernátová: Príprava novej úlohy do fyzikálneho praktika o štúdii fotoluminiscenčných procesov

Ústav geologických věd

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Kateřina Zachovalová.

Volná témata:

 • Radek Škoda: Využití Ramanovy spektroskopie k určení vlivu laserové ablace na stupeň krystalinity pevných fází v bezprostředním okolí ablačních kráterů
 • Jakub Haifler: Možnosti vizualizace vybraných parametrů Ramanovských spekter Ca-Mg-Fe- granátu kombinací ternárního diagramu a barevného škálování
 • Šárka Hladilová: Komensalismus v paleontologickém záznamu
 • Marek Lang: Studium proudění vzduchu v dynamické Císařské jeskyni
 • Tomáš Kumpan: Mikropaleontologie prvohorních vápenců z vybrané lokality v Moravském krasu
 • Marek Slobodník: Studium recentních říčních sedimentů a jejich těžkých frakcí
 • Marek Slobodník: Kryotermometrie a výpočet podílu rozpuštěných solí v hydrotermálním roztoku
 • Martin Ivanov: Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi v lesním prostředí
 • Martin Ivanov: Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi na otevřených biotopech
 • Pavel Pracný: Teplotní profil Punkevními jeskyněmi

Národní centrum pro výzkum biomolekul

Volná témata:

SOČ na Fakultě informatiky MU

Obecné dotazy ohledně psaní SOČ na fakultě vám odpoví Petr Kubíček.

SOČ na Ekonomicko-správní fakultě MU

Chceš psát SOČ na ECON MUNI? My tě chceme taky! Koukni na náš web: https://www.econ.muni.cz/cs.

Volná témata:

A další témata po konzultaci na katedrách. Informace vám podá Jolana Navrátilová.