Vlajkové akce

 • Brněnská logická hra
  říjen–prosinec

  Týmová internetová logická hra pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, odkud se týmy kvalifikují do internetového malého finále. Ti nejlepší pak postoupí do velkého finále v Brně.

  Přejít na web akce
 • Brněnský korespondenční seminář
  celoročně

  Seminář pro středoškoláky, kteří mají rádi matematiku a netradiční problémy. Pro nejlepší z vás máme nachystané zajímavé ceny, pořádáme pro vás matematická soustředění. Úspěšným řešitelům může být prominuta přijímací zkouška na matematické obory MU.

  Přejít na web akce
 • Korespondenční seminář z informatiky
  celoročně

  Celoroční seminář s cílem seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit jejich programátorské, matematické a logické myšlení. Seminář je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří ještě nic neprogramovali, tak pro zkušenější řešitele.

  Přejít na web akce
 • Interaktivní biologický seminář
  celoročně

  IBIS je interaktivní, zábavný, dobrodružný biologický seminář pro všechny středoškoláky se zápalem pro biologii. Během školního roku na vás čeká několik sad úloh z nejrůznějších biologických odvětví a víkendové soustředění.

  Přejít na web akce
 • Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky
  celoročně

  Baví tě chemie a biochemie? Chceš se dozvědět, jak vypadá současná věda a jaká témata řeší? Chceš se dostat do špičkově vybavené laboratoře a vyzkoušet si zde práci pod vedením vědců z Masarykovy univerzity? Pokud je odpověď ano, zkus řešit ViBuCh.

  Přejít na web akce
 • Seminář ekonomických mozků
  říjen–duben

  Zajímáš se o ekonomické dění v Česku i zahraničí? Korespondenční soutěž pro studenty středních škol probíhající od října do dubna je právě pro tebe. Počítají se celkem čtyři série příkladů s různým zaměřením.

  Přejít na web akce
 • Středoškolská odborná činnost
  celoročně

  Je jedno, jestli tě baví matematika, biologie nebo něco úplně jiného. Několik měsíců budeš přemýšlet, bádat, experimentovat, psát, přepisovat, konzultovat se školitelem. SOČ je soutěž středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

  Přejít na web akce
 • Bohatství Země
  září–březen

  Multioborová soutěž tematicky zaměřená na těžbu nerostných surovin. Zaměřuje se na ekonomickou výhodnost těžby strategických surovin a sociální dopady těžby na životní prostředí. Účastníci budou pracovat s daty ze světových ekonomických databází.

  Přejít na web akce

Další akce

 • Korespondenční matematické rébusy
  celoročně

  Matematická soutěž, kde studenti základních škol a víceletých gymnázií během celého školního roku řeší několik sérií matematických úloh. Na to navazují víkendová soustředění plná matematických i nematematických her, zábavy a dobrodružství.

  Přejít na web akce
 • Matematický seznamovací kurz pro maturanty
  říjen–listopad

  Baví vás matematika a přemýšlíte, jaké povolání si zvolit? MASKOT vám ukáže možnosti studia i uplatnění matematiky, pobaví vás při pestré škále matematických i jiných her a umožní vám poznat potenciální budoucí spolužáky i vyučující.

  Přejít na web akce
 • MathRace
  listopad

  Internetový matematický závod pořádaný korespondenčním seminářem BRKOS. Primárně je určen pro středoškoláky, ale v kategorii Underground může závodit kdokoliv. Sestavte si tým a zažijte netradiční odpoledne plné matematiky.

  Přejít na web akce
 • Python pro středoškoláky
  září–prosinec, únor–květen

  Semestrální kurz programování v jazyce Python určený pro středoškoláky. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky ovládat syntaxi a sémantiku jazyka Python a využít možnosti knihovny Pygame pro tvorbu her s grafickým rozhraním.

  Přejít na web akce
 • Android pro středoškoláky
  únor–květen

  Tříměsíční kurz, na kterém se seznámí se základy programování mobilních aplikací pro platformu Android. Studenti se seznámí s programovacím jazykem Java, navrhnou grafické rozhraní mobilní aplikace a odnesou si funkční aplikaci.

  Přejít na web akce
 • Letní škola IT
  srpen

  Přemýšlíš, jaký obor studia zvolit po střední škole? Zkus s námi objevit informační technologie na letní škole IT, kterou organizuje nezisková organizace Czechitas ve spolupráci s Fakultou informatiky MU. Ubytování a stravování je zajištěno.

  Přejít na web akce
 • Embedded systems pro středoškoláky
  únor–květen

  Zábavný kurz pro zájemce o programování jednočipových procesorů a konstrukci jednoduchých elektronických zařízení. Ukážeme si základní principy fungování elektronických zařízení a vyrobíme si vlastní domácí lampičku se vzdáleným ovládáním.

  Přejít na web akce
 • Poznej FI
  únor

  Přijď si vyzkoušet, jak se (ne)studuje na FI. Připravili jsme pro tebe dva dny plné zážitků. Čekají tě workshopy, netradiční informatické hry i seznámení se životem na vysoké škole. Poznáš fakultu tak trochu jinak.

  Přejít na web akce
 • Geologická olympiáda
  celoročně

  Geologická olympiáda je soutěž jednotlivců ze základních a středních škol. Soutěž proběhne stupňově v kole školním, okresním, krajském a celostátním. Nejúspěšnější řešitelé postupují do Mezinárodní olympiády věd o Zemi.

  Přejít na web akce
 • Zoologické praktikum v Bioskopu
  celoročně

  Jak funguje včelí úl? Kteří živočichové přežijí var? Jak vypadá křídlo motýla pod mikroskopem? Proč se klíště drží jako klíště? Pokud vás zajímají odpovědi, rádi byste vše viděli na vlastní oči a sami si vyzkoušeli, přihlaste se na tento kroužek.

  Přejít na web akce
 • Kurz molekulární biologie a biochemie
  září–leden

  Tématem je centrální dogma molekulární biologie. V experimentální části si vyzkoušíte techniky molekulární biologie a biochemie. V té teoretické budeme diskutovat o tom, co je věda, jak se stát vědcem, jak získávat a jak prezentovat informace.

  Přejít na web akce
 • Vědecké projekty pro středoškoláky
  únor

  Projekt je určen pro vysoce motivované středoškolské studenty, kteří mají zájem svou SOČ z oblasti biologie a chemie zpracovat ve vědecké laboratoři. Jde o praktický kurz v Bioskopu a setkání s vedoucími, kteří představí svá témata SOČ.

  Přejít na web akce
 • Terénní biologové v akci
  celoročně

  Kurz pro zájemce o botaniku a zoologii. Studenti se seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy rostlin, živočichů a hub jak na exkurzích, tak i následně při práci v laboratoři. Kurz se koná jednou za čtrnáct dní.

  Přejít na web akce
 • Týden vědy
  listopad, únor

  Kurz zaměřený na praktické ukázky metod využívaných při sběru a vyhodnocení biologických dat. Studenti v rámci kurzů zjistí, kolik váži jádro buňky, jak vypadá moderní herbář a zoologické sbírky, jak využít data získaná analýzou DNA apod.

  Přejít na web akce
 • Kurz biologie v Kaprálově mlýně
  květen–červen

  Baví vás botanika nebo zoologie? Chcete se dozvědět něco o metodách, které používají při své práci profesionální botanici i zoologové a některé z nich si vyzkoušet? Pojeďte s námi do Kaprálova mlýna blízko Ochozu u Brna.

  Přejít na web akce
 • Botanické exkurze
  květen–červen

  Cílem exkurze je seznámit studenty s flórou, poznat atraktivní biotopy a rostlinné druhy, pochopit důvody a způsob ochrany přírody. Důležitou součástí exkurze je také praktické seznámení s vědeckými postupy a prací vědců v terénních podmínkách.

  Přejít na web akce
 • Přednášky z experimentální biologie
  celoročně

  Přednášky a krátké kurzy z experimentální biologie o různých tématech od vlivu abiotických faktorů prostředí na rostliny přes anatomii, fyziologii a cytologii rostlin až po imunologii, genetické modifikace a boj s rakovinou.

  Přejít na web akce
 • Kurz poznání našich řas a hub
  září

  Terénní exkurze spojená s praktickou výukou poznávání přírodního materiálu. Odběr řas a hub, jejich preparace a určování. Možnost zjistit, jaká společenstva řas a hub lze nalézt v různých ekosystémech (řeky, potoky a rybníky, lesy, travní porosty).

  Přejít na web akce
 • Popularizační přednášky z genetiky
  celoročně

  Popularizační přednášky pro ty, kteří se chtějí seznámit se zajímavými poznatky a aplikacemi z oblasti populační genetiky a paleogenetiky (např. identifikace člověka nebo historicky slavných osobností podle DNA, důkazy o křížení s Neandrtálci apod.).

  Přejít na web akce
 • Letní škola proteinového inženýrství
  červen, jednou za dva roky

  Jsi-li student 3.-4. ročníku střední školy a baví Tě praktické využití biologie, biochemie, biotechnologie a bioinformatiky, tak jsi na správné adrese! Provedeme Tě pestrým světem proteinů. Program je kombinací teorie, praxe a osobnostního rozvoje.

  Přejít na web akce
 • Semináře z biochemie
  celoročně

  Jednodenní semináře přibližující jednotlivé problematiky biochemie s možností vyzkoušet si některé experimenty přímo v laboratoři. Po předchozí domluvě jsme rovněž schopni zajistit školám komentované prohlídky laboratoří nebo popularizační přednášky.

  Přejít na web akce
 • Letní chemické soustředění
  červenec–srpen

  Desetidenní letní chemické soustředění probíhající formou městského tábora. Program zahrnuje laboratorní cvičení, přednášky, exkurze, ale i odpočinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou apod.).

  Přejít na web akce
 • Dny chemie
  září, leden–únor

  Třídenní akce pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie. Pro účastníky je připravena prohlídka výzkumných laboratoří, popularizační přednášky, efektní demonstrace. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace.

  Přejít na web akce
 • Kreativně-technický kroužek
  celoročně

  Kroužek plný experimentů a kreativní výroby. Každý týden si žáci 6.–9. tříd vyrobí a odnesou domů svůj vlastní experiment nebo výrobek. Na kroužku učíme pájet, pracovat s pilou, kladivem, řezákem i chemoprénem. A nebude chybět ani špetka chemie.

  Přejít na web akce
 • Úžasný letní tábor
  červenec–srpen

  Týdenní fyzikálně-experimentální tábor pro děti ve věku 10–15 nebo 15+ let, jehož cílem je objevovat, přemýšlet, poznávat a užít si prázdnin! Program mísí fyzikální hry i workshopy a objevování světa prostřednictvím vlastní zkušenosti.

  Přejít na web akce
 • Fyzikální praktikum
  říjen–leden

  Fyzikální praktikum mohou navštěvovat studentské kolektivy pod vedením svého středoškolského učitele. Praktikum je nainstalováno v místnostech fyzikálního praktika Ústavu fyzikální elektroniky a je plně technicky vybaveno včetně návodů k měření.

  Přejít na web akce
 • Pozoruhodný křemík, Mrazivý dusík
  celoročně

  Přednášky doplněné atraktivními a neobvyklými experimenty na vyžádání uskutečníme přímo na střední škole. Jsou navrženy tak, aby co nejméně narušily běžný chod školy: nemají zvláštní nároky a jejich délka je omezena na jednu vyučovací hodinu.

  Přejít na web akce
 • Fyzikální soustředění „Cikháj"
  září

  Tradiční soustředění, které se koná počátkem září již od roku 1995. Přednášky, fyzikální experimenty i samostatná studentská měření vždy spojuje určité jednotící téma. Odborný program doplňují sportovní a herní aktivity.

  Přejít na web akce
 • Fyzikální kavárna
  celoročně

  Pravidelné odborné a společenské setkání určené nejen učitelům fyziky. Kavárna slouží také jako místo pro podporu učitelů fyziky, výměnu zkušeností, posílení pocitu sounáležitosti v komunitě lidí se společným zájmem a potlačení efektu „vyhoření“.

  Přejít na web akce
 • Astronomický kroužek v Brně
  celoročně

  Astronomický kroužek má za úkol rozvíjet zájem dětí o vesmír a přírodní vědy. Kroužek je rozdělen do třech skupin podle věku a znalostí dětí, aby si na své přišli jak zvídaví prvňáčci, tak středoškoláci s vážným zájmem o vědu.

  Přejít na web akce
 • Semináře z fyziky
  celoročně

  Oddělení Obecné fyziky na Ústavu fyzikální elektroniky PřF MU pořádá celoročně (na nepravidelné bázi) popularizační přednášky, které jsou určené zejména pro středoškolské studenty se zájmem o zajímavá fyzikální témata.

  Přejít na web akce
 • Plazma v laboratorní i technické praxi
  celoročně

  Ukázky generování plazmatu a působení na materiály. Vhodné pro vyšších ročníky SŠ s výukou fyziky nebo elektrotechniky, především pro mimobrněnské studenty neúčastnící se Noci vědců/dnů otevřených dveří.

  Přejít na web akce
 • Průzkum restaurovaných předmětů
  celoročně

  Exkurze/stáže pro SŠ/VOŠ z oblasti restaurovaní a konzervování předmětů kulturního dědictví, přibližující studentům moderní metody v současnosti užívané k materiálovému průzkumu restaurovaných předmětů. (Též anglicky.)

  Přejít na web akce
 • TouchEcon
  celoročně

  Chceš si zkusit, jaké je studovat na vysoké škole? Projekt pro studenty středních škol ti umožňuje studovat vybrané předměty na ESF MU. Pokud úspěšně složíš dvě zkoušky, přijmeme tě bez přijímaček a absolvované předměty ti uznáme!

  Přejít na web akce
 • Internetová logická soutěž
  listopad–prosinec

  Rád programuješ, řešíš logické úlohy nebo šifry? Máš kamarády, které to také baví? Sestavte tým a přihlaste se! Úlohy se odevzdávají přes internet a mají různou obtížnost – soutěž je tedy vhodná pro začátečníky i pokročilé ze všech koutů světa.

  Přejít na web akce
 • InterSoB
  duben

  Jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které máte možnost podívat se do zákulisí Masarykovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti v různých oblastech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a poměřit svoje síly s dalšími týmy.

  Přejít na web akce
 • K-SCUK
  září

  Společné soustředění pro řešitele seminářů IBIS a KSI. Na soustředění bude probíhat nejen zajímavý odborný program, ale i nabitý program zážitkový. Odborný program zahrnuje přednášky, dílny, diskuze a vzdělávací bloky z informatiky a biologie.

  Přejít na web akce
 • N-trophy
  únor–březen

  Soutěž pro tříčlenné týmy středoškoláků, kteří se nebojí vědy a experimentu. Kvalifikace je otevřena všem a úlohy řešíš z pohodlí domova. Ve finále to otestuješ i v laboratořích MU, kde je vše spojeno v jeden příběh. Máš na to? Slož tým a dokaž to!

  Přejít na web akce
 • T-exkurze
  říjen–prosinec, duben–červen

  Ochutnej vysokoškolské studium. Navštiv laboratoře, zjisti více o oboru, který třeba budeš jednou chtít studovat. Vybereš si jedno nebo více témat, nastuduješ materiály a vyplníš test. A pak už jdeš na T-exkurzi, zkoumat, co tě zajímá.

  Přejít na web akce

O akcích

Tento web sdružuje akce Přírodovědecké fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Můžeš na něm najít například korespondenční semináře nejrůznějších oborů, kroužky, workshopy, soutěže, letní školy a mnoho dalšího. Akce jsou k dispozici také ve formě brožury.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MUNI.
Chceš-li změnit údaje u svojí aktivity uvedené na tomto webu, uprav je v správcovské tabulce a napiš na zverinec-loskarlosvybor@fi.muni.cz.

Použité fotografie jsou z archívu jednotlivých akcí a archívu PřF a FI.

Design: Adéla Miklíková, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.