Vlajkové akce

 • Brněnská logická hra
  říjen–prosinec

  Týmová internetová logická hra pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, odkud se týmy kvalifikují do internetového malého finále. Ti nejlepší pak postoupí do velkého finále v Brně.

  Přejit na web akce
 • Brněnský korespondenční seminář
  celoročně

  Seminář pro středoškoláky, kteří mají rádi matematiku a netradiční problémy. Pro nejlepší z Vás jsou nachystané zajímavé ceny a také pořádáme matematická soustředění. Úspěšným řešitelům může být prominuta přijímací zkouška na matematické obory MU.

  Přejit na web akce
 • Korespondenční seminář z informatiky
  září–duben

  Celoroční seminář s cílem seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit jejich programátorské, matematické a logické myšlení. Seminář je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří ještě nic neprogramovali, tak pro zkušenější řešitele.

  Přejit na web akce
 • Interaktivní biologický seminář
  celoročně

  IBIS je interaktivní, zábavný a dobrodružný biologický seminář pro všechny středoškoláky se zápalem pro biologii. Během školního roku na vás čeká několik sad úloh z nejrůznějších biologických odvětví a víkendová soustředění.

  Přejit na web akce
 • Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky
  celoročně

  Baví tě chemie? Chceš se dozvědět o tématech současné vědy a dostat se do špičkových laboratoří? Chceš poznat spoustu dalších nadšených chemiků? Pokud je alespoň jedna odpověď ano, pojď řešit korespondenční seminář ViBuCh a jeď s námi na soustředka!

  Přejit na web akce
 • Seminář ekonomických mozků
  září–únor

  Prozkoumej svět ekonomie a financí! Přihlas se do této online soutěže a získej dovednosti, které ti pomohou ve tvém budoucím vysokoškolském vzdělávání i kariéře. Pětice nejlepších navíc získá možnost přijetí na ECON MUNI bez přijímaček.

  Přejit na web akce
 • SOČ: Středoškolská odborná činnost
  celoročně

  Je jedno, jestli Tě baví matematika, biologie nebo něco úplně jiného. Několik měsíců budeš přemýšlet, bádat, experimentovat, psát, konzultovat se školitelem. SOČ je zkrátka soutěž středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

  Přejit na web akce
 • Bohatství Země
  září–březen

  Baví tě pracovat na komplexních projektech? Zapoj se v týmu do této mezioborové soutěže, která tě naučí, jak zacházet se surovinami naší Země. Zaměříš se na ekonomickou výhodnost těžby strategických surovin i řešení dopadů těžby na životní prostředí.

  Přejit na web akce

Další akce

 • Korespondenční matematické rébusy
  celoročně

  Matematická soutěž, kde studenti základních škol a víceletých gymnázií během celého školního roku řeší několik sérií matematických úloh. Na to navazují víkendová soustředění plná matematických i nematematických her, zábavy a dobrodružství.

  Přejit na web akce
 • MAtematický Seznamovací Kurz prO maTuranty
  20.–24. října 2023

  Baví Vás matematika a přemýšlíte, jaké povolání si zvolit? MASKOT Vám ukáže možnosti studia i uplatnění matematiky, pobaví Vás při pestré škále matematických i jiných her a umožní Vám poznat Vaše potenciální budoucí spolužáky i vyučující.

  Přejit na web akce
 • MathRace
  listopad

  Matematický online závod pořádaný seminářem BRKOS. Čeká na Vás 45 úloh s 3-hodinovou časovou dotací. Primárně je soutěž určena pro středoškoláky, mimo soutěž se může zúčastnit kdokoliv. Sestavte si tým a zažijte netradiční odpoledne plné matematiky.

  Přejit na web akce
 • Matematické exkurze
  celoročně

  Vyrazte s námi na interaktivní exkurze do různých oblastí matematiky. Můžeme třeba společně odhalit některá tajemství světa čísel nebo můžeme prozkoumat krásu fraktálů, dynamiky a přírody. Nabídku dalších témat najdete na webu.

  Přejit na web akce
 • Python pro středoškoláky
  září–prosinec, únor–květen

  Semestrální kurz programování v jazyce Python určený pro středoškoláky. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky ovládat syntaxi a sémantiku jazyka Python a využít možnosti knihovny Pygame pro tvorbu her s grafickým rozhraním.

  Přejit na web akce
 • Poznej FI
  únor/březen

  Přijď si vyzkoušet, jak probíhá studium informatiky na vysoké škole. Připravili jsme pro tebe tři dny plné zážitků přímo na Fakultě informatiky. Čekají tě odborné workshopy vedené fakultními laboratořemi i netradiční informatické hry.

  Přejit na web akce
 • Geologická olympiáda
  celoročně

  Geologická olympiáda je soutěž jednotlivců ze základních a středních škol. Soutěž proběhne stupňově v kole školním, okresním, krajském a celostátním. Nejúspěšnější řešitelé postupují do Mezinárodní olympiády věd o Zemi.

  Přejit na web akce
 • Letní škola geologie
  červenec

  Prostřednictvím Letní školy geologie se snažíme u dětí rozvíjet zájem o přírodu. Pozorováním jevů v přírodě se děti naučí porozumět geologickým procesům. Navštěvujeme místa, kde najdou zajímavé vzorky hornin, minerálů a fosilií.

  Přejit na web akce
 • Geokemp
  srpen

  Geokemp je zaměřen na výuku paleontologie, mineralogie a geologie formou praktické výuky v terénu. K terénní praktické výuce budou využity činné lomy a lokality v oblasti Boskovic, Moravského krasu a Vysočiny.

  Přejit na web akce
 • Týden vědy
  listopad

  Kurz zaměřený na praktické ukázky metod využívaných při sběru a vyhodnocení biologických dat. Studenti v rámci kurzů zjistí, kolik váži jádro buňky, jak vypadá moderní herbář a zoologické sbírky, jak využít data získaná analýzou DNA apod.

  Přejit na web akce
 • Kurz biologie v Kaprálově mlýně
  červen

  Baví vás botanika nebo zoologie? Chcete se dozvědět něco o metodách, které používají při své práci profesionální botanici i zoologové a některé z nich si vyzkoušet? Pojeďte s námi do Kaprálova mlýna blízko Ochozu u Brna.

  Přejit na web akce
 • Botanické exkurze
  květen/červen

  Cílem exkurze je seznámit studenty s flórou, poznat atraktivní biotopy a rostlinné druhy, pochopit důvody a způsob ochrany přírody. Důležitou součástí exkurze je také praktické seznámení s vědeckými postupy a prací vědců v terénních podmínkách.

  Přejit na web akce
 • Přednášky z experimentální biologie
  celoročně

  Přednášky a krátké kurzy z experimentální biologie o různých tématech od vlivu abiotických faktorů prostředí na rostliny přes anatomii, fyziologii a cytologii rostlin až po imunologii, genetické modifikace a boj s rakovinou.

  Přejit na web akce
 • Kurz poznání našich hub, řas a vodních bezobratlých
  září

  Terénní exkurze spojená s praktickou výukou poznávání přírodního materiálu. Odběr hub, řas a vodních bezobratlých, preparace a určování. Poznání různých společenstev organismů v různých ekosystémech (potoky a stojaté vody, lesy, travní porosty).

  Přejit na web akce
 • Popularizační přednášky z genetiky
  celoročně

  Popularizační přednášky pro ty, kteří se chtějí seznámit se zajímavými poznatky a aplikacemi z oblasti populační genetiky a paleogenetiky (např. identifikace člověka nebo historicky slavných osobností podle DNA, důkazy o křížení s Neandrtálci apod.).

  Přejit na web akce
 • Letní škola proteinového inženýrství
  letos se Letní škola nekonná

  Jste-li student 3.–4. ročníku střední školy a baví Vás praktické využití biologie, biochemie, biotechnologie a bioinformatiky, tak jste na správné adrese! Provedeme Vás světem proteinů. Program je kombinací teorie, praxe a osobnostního rozvoje.

  Přejit na web akce
 • Botanická zahrada PřF MU
  září–červen

  Ve sklenících se studenti seznámí s druhy vegetačních pásem, propojí si znalosti z botaniky, zeměpisu, chemie, zoologie, fyziologie rostlin a ekologie. Seznámení se sbírkami na zahradě je pod vedením učitele. K dispozici jsou pracovní listy.

  Přejit na web akce
 • Zoologické praktikum v Bioskopu
  celoročně

  Jak funguje včelí úl? Kteří živočichové přežijí var? Jak vypadá křídlo motýla pod mikroskopem? Proč se klíště drží jako klíště? Pokud Vás zajímají odpovědi, rádi byste vše viděli na vlastní oči a sami si vyzkoušeli, přihlaste se na tento kroužek.

  Přejit na web akce
 • DNA klub
  září–leden

  Tématem je centrální dogma molekulární biologie. V experimentální části si vyzkoušíte techniky molekulární biologie a biochemie. V teoretické budeme diskutovat o tom, co je vlastně věda, jak se stát vědcem, jak získávat a jak prezentovat informace.

  Přejit na web akce
 • Vědecké projekty pro středoškoláky
  únor

  Projekt je určen pro středoškolské studenty, kteří mají zájem svou SOČ z oblasti biologie a chemie zpracovat ve vědecké laboratoři. Jde o praktický kurz v Bioskopu a setkání s vedoucími, kteří představí svá témata Středoškolské odborné činnosti.

  Přejit na web akce
 • Terénní biologové v akci
  celoročně

  Kurz pro zájemce o botaniku a zoologii. Studenti se seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy rostlin, živočichů a hub jak na exkurzích, tak i následně při práci v laboratoři. Kurz se koná jednou za měsíc.

  Přejit na web akce
 • Semináře z biochemie
  celoročně

  Jednodenní semináře přibližují jednotlivé problematiky biochemie a umožňují vyzkoušet si některé experimenty přímo v laboratoři. Po předchozí domluvě jsme rovněž schopni zajistit školám komentované prohlídky laboratoří nebo popularizační přednášky

  Přejit na web akce
 • Biochemik Junior – Biochemický výzkum pro nadané studenty SŠ
  září

  Zajímá vás biochemie a láká Vás si na pár dní vyzkoušet práci vědce? Nabízíme vám unikátní příležitost vyzkoušet si široké spektrum metod využívaných v současné biochemii, DNA diagnostice, bioanalytické chemii a strukturní biologii.

  Přejit na web akce
 • Letní chemické soustředění
  červenec–srpen

  Třináctidenní letní chemické soustředění probíhající formou letního tábora. Program zahrnuje laboratorní cvičení, přednášky, exkurze, ale i odpočinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou a podobně).

  Přejit na web akce
 • Dny chemie
  září

  Třídenní akce pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie. Pro účastníky je připravena prohlídka výzkumných laboratoří, popularizační přednášky, efektní demonstrace. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace.

  Přejit na web akce
 • Chemický klub
  září–červen

  Náročnější pokusy pro nadšence: příprava organické a anorganické molekuly se zajímavými vlastnostmi (př.fluorescenční barviva), izolace organické látky z přírodních zdrojů a její studium s využitím instrument. technik (př. plynová chromatografie)

  Přejit na web akce
 • Chemický kroužek
  září–červen

  Napadlo vás, jak se cítil středověký alchymista v laboratoři, když zkoušel přeměnit běžné kovy ve zlato či nalézt kámen mudrců? Pokud ano, neváhejte se přidat k nám! Sice nezkoušíme nalézt lektvar nesmrtelnosti, ale máme spoustu nadšení a pokusů.

  Přejit na web akce
 • Chemická kavárna
  celoročně

  Neformální setkání při šálku dobré kávy nad tématy z chemie či didaktiky chemie. Je to prostor k výměně zkušeností, navázání nových kontaktů s kolegy pracujícími v témže oboru a získání nových poznatků využitelných při výuce chemie.

  Přejit na web akce
 • Kreativně-technický kroužek
  celoročně

  Kroužek plný experimentů a kreativní výroby. Každý týden si žáci 6.–9. tříd vyrobí a odnesou domů svůj vlastní experiment nebo výrobek. Na kroužku učíme pájet, pracovat s pilou, kladivem, řezákem i chemoprénem. A nebude chybět ani špetka chemie.

  Přejit na web akce
 • Úžasný letní tábor
  červenec

  Týdenní přírodovědně-experimentální tábor (s převahou fyziky) pro účastníky vě věku od 15 let. Cílem je přemýšlet, objevovat, poznávat a užít si prázdnin! Poznáváme zde nejen svět okolo, ale taky sami sebe!

  Přejit na web akce
 • Fyzikální praktikum
  říjen–leden

  Fyzikální praktikum mohou navštěvovat studentské kolektivy pod vedením svého středoškolského učitele. Praktikum je nainstalováno v místnostech fyzikálního praktika Ústavu fyzikální elektroniky a je plně technicky vybaveno včetně návodů k měření.

  Přejit na web akce
 • Pozoruhodný křemík, Mrazivý dusík
  celoročně

  Přednášky doplněné atraktivními a neobvyklými experimenty na vyžádání uskutečníme přímo na střední škole. Jsou navrženy tak, aby co nejméně narušily běžný chod školy: nemají zvláštní nároky a jejich délka je omezena na jednu vyučovací hodinu.

  Přejit na web akce
 • Fyzikální soustředění „Cikháj"
  září

  Tradiční soustředění, které se koná počátkem září již od roku 1995. Přednášky, fyzikální experimenty i samostatná studentská měření vždy spojuje určité jednotící téma. Odborný program doplňují sportovní a herní aktivity.

  Přejit na web akce
 • Fyzikální kavárna
  celoročně

  Pravidelné odborné a společenské setkání určené nejen učitelům fyziky. Kavárna slouží také jako místo pro podporu učitelů fyziky, výměnu zkušeností, posílení pocitu sounáležitosti v komunitě lidí se společným zájmem a potlačení efektu „vyhoření“.

  Přejit na web akce
 • Astronomický kroužek v Brně
  celoročně

  Astronomický kroužek má za úkol rozvíjet zájem dětí o vesmír a přírodní vědy. Kroužek je rozdělen do dvou skupin podle věku a znalostí dětí, aby si na své přišli jak zvídaví začátečníci, tak středoškoláci s vážným zájmem o vědu.

  Přejit na web akce
 • Průzkum restaurovaných předmětů
  celoročně

  Nabízíme naše laboratoře a vybavení pro SŠ/VOŠ z oblasti restaurování a konzervování předmětů kulturního dědictví. Exkurze/stáže přiblíží studentům moderní metody v současnosti užívané k materiálovému průzkumu restaurovaných předmětů.

  Přejit na web akce
 • Plazma v laboratorní i technické praxi
  celoročně

  Nabízíme prohlídky laboratoří s ukázkami různých plazmových výbojů a jejich působení na různé materiály a povrchy. Přiblížíme studentům čtvrté skupenství hmoty. Na naše atmosférické výboje si můžete i šáhnout! Přijděte se podívat na vědu v akci!

  Přejit na web akce
 • Touch Econ
  celoročně

  Vyzkoušej si už na střední škole život vysokoškoláka! Studuj vybrané předměty na ECON MUNI a zjisti, jaké to je chodit na přednášky, skládat zkoušky nebo psát seminární práce. Pokud navíc úspěšně absolvuješ dva předměty, promineme ti přijímačky.

  Přejit na web akce
 • Exkurze a ambasadoři ECON MUNI
  celoročně

  Vezmi svou třídu na ECON MUNI. Nebo můžeme přijet my za vámi, do vaší školy. Seznámíme vás s možnostmi studia nebo domluvíme s našimi experty zajímavou přednášku z oblasti ekonomie. Tak neváhej a domluv se se svými učiteli na oživení vaší výuky!

  Přejit na web akce
 • GIS day
  15.11. 2023

  Přijďte s námi oslavit celosvětovou akci GIS Day! Pro studenty středních škol bude připravených několik stanovišť ve stylu šifrovací hry, kde si budou moci vyzkoušet aplikovat své poznatky ze zeměpisu a kartografie.

  Přejit na web akce
 • Dny Geografie
  polovina listopadu

  Série přednášek, workshopů na aktuální geografická témata. Chcete vědět jak se žije na antarktické stanici? Kolik létá po obloze satelitů a kde se dají sehnat snímky? Kolik stihne sociální geograf odprezentovat za 20x20s informací o svém oboru?

  Přejit na web akce
 • Internetová logická soutěž
  listopad–prosinec

  Rád programuješ, řešíš logické úlohy nebo šifry? Máš kamarády, které to také baví? Sestavte tým a přihlaste se! Úlohy se odevzdávají přes internet a mají různou obtížnost – soutěž je tedy vhodná pro začátečníky i pokročilé ze všech koutů světa.

  Přejit na web akce
 • InterSoB
  duben/květen

  Jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které máte možnost podívat se do zákulisí Masarykovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti v různých oblastech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a poměřit svoje síly s dalšími týmy.

  Přejit na web akce
 • K-SCUK
  září

  Týdenní soustředění pro řešitele seminářů IBIS a KSI. Soustředění propojuje odborný program zaměřený na informatiku a biologii s rozmanitým zážitkovým programem. Odborný program je formou přednášek, workshopů, projektů a dalších vzdělávacích bloků.

  Přejit na web akce
 • T-exkurze
  říjen–prosinec, duben–červen

  Ochutnej vysokoškolské studium. Navštiv laboratoře, zjisti více o oboru, který třeba budeš jednou chtít studovat. Vybereš si jedno nebo více témat, nastuduješ materiály a vyplníš test. A pak už jdeš na T-exkurzi, zkoumat, co tě zajímá.

  Přejit na web akce

O akcích

Tento web sdružuje akce Přírodovědecké fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Můžeš na něm najít například korespondenční semináře nejrůznějších oborů, kroužky, workshopy, soutěže, letní školy a mnoho dalšího. Akce jsou k dispozici také ve formě brožury. Akce na tomto webu se čas od času mění, historii webu lze nalézt v gitovém repozitáři.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MU.
Chceš-li změnit údaje u svojí aktivity uvedené na tomto webu, uprav je v správcovské tabulce a napiš na prostredoskolakyloskarlos@fi.muni.cz.

Použité fotografie jsou z archívu jednotlivých akcí a archívu PřF a FI.

Design: Adéla Stopka, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.